Транспорт

1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметрови превози

 • Необходими документи
  • заявление по образец с приложени вписаните в него копия от документи
 • Такса – 20,00 лева на автомобил
 • Срок на извършване - 7 дни

 

2. Издаване на холограмни стикери на таксиметрови автомобили

 • Необходими документи
  • Заявление по образец с приложени вписаните в него копия от документи
 • Такса - 8,00 лева за стикер
 • Срок на изпълнение - 7 дни

 

3. Издаване на разрешение за събиране и транспортиране на строителни отпадъци

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • копие на строително разрешение
  • копие на платежно нареждане за платена такса
 • Такса - 25,00 лева
 • Срок на извършване - 2 дни

 

Заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници

Заявление за превоз на извънгабаритен товар

Заявление изгубена карта за паркиране за инвалиди

Заявление издаване карта за паркиране - инвалиди

 


https://www.livechatalternative.com/