Главен архитект

 

Арх. Весела Володева Иванова

Временно заемащ длъжността Главен архитект на Община Русе
 
Tелефон: 082/881638
E-mail: vesela.ivanova@ruse-bg.eu
 

https://www.livechatalternative.com/