Новини

Актуален график на дейността на работните бригади за 2 юли

Четвъртък, 02 Юли 2020

Актуален график за 2 юли на дейността на работните бригади, свързани с косене…

Лятно училище по проект социално включване чрез услуги за ранно детско развитие…

Вторник, 30 Юни 2020

По Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно…

https://www.livechatalternative.com/