10 проекта ще получат финансиране от Фондация "Русе - град на свободния дух" след първия конкурс за 2017 г.

сряда, 01 март 2017

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обяви класирането от първия за 2017 година конкурс за проектни предложения в областта на културата, изкуството, науката, образованието и новите технологии. Одобрени са 10 проекта, които ще получат финансиране на обща стойност 31 323 лв. Пет от одобрените проекти са по програма „Култура и изкуство“ и ще бъдат подпомогнати с общо 14 230 лв., а останалите пет са по програма „Знание и растеж“  и са на стойност 17 093 лв.

Това реши комисия,  определена с решение на Управителния съвет в състав:

д-р Страхил Карапчански – Председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Ирена Петрова – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Мария Георгиева – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Елена Минкова – Изпълнителен директор на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Маринела Колева – директор Социални проекти на Еконт

Селекцията беше извършена на два етапа:

  1. Проверка на административното съответствие и допустимост;
  2. Оценка на проектното предложение по определени критерии: ясно дефинирани цели, очаквани резултати, целеви групи, степен на въздействие върху целевите групи, оригиналност и устойчивост на проекта, реалистични планове за дейности, публичност и бюджет, предишен опит в подобни инициативи.

В първия конкурс за проекти за 2017 година на Фондация „Русе – град на свободни дух“ постъпиха общо 50 проекта на обща стойност 616 582 лв.   29 от тях са подадени по програма „Знание и растеж“, а останалите 21 – по програма „Култура и изкуство“.

Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на  345 540 лв. 

Пълният списък с проектите, одобрени за финансиране, е публикуван на сайта на фондацията – www.free-spirit-city.eu

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/