Община Русе

Барове
Може да гласувате само за един участник в категория!
Бар-клуб "Канто"
Брой гласове: 11
"Plan B" - Русе
Брой гласове: 1
Нощен клуб "Queen Night Club"
Брой гласове: 65
Нощен клуб "Showroom XS"
Брой гласове: 2
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот