Русе – Кандидат за Европейска столица на културата 2019

Европейска столица на културата е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на гражданите на Съюза. Датира от 13. юни 1985 г. под името „Европейски град на културата“, а от 1999 г. - с настоящото си название.
Идеята на проекта е за всяка година два европейски града да бъдат обявени за културни столици и в рамките на съответната година да покажат най-доброто от традициите и възможностите си на своите жители и посетители. Градовете се избират от Съвета на Европейския съюз въз основа на препоръка от Комисията, която от своя страна взема под внимание мнението на Европейския парламент и жури, съставено от тринадесет изтъкнати културни дейци.
Целта на инициативата е да подчертае богатите културни традиции в Европа, да сплоти европейските граждани, да подпомогне междукултурния диалог и да създаде усещането за европейска идентичност.
Проучванията показват, че инициативата допринася за обновяването на градовете, подобрява техния имидж на световно и местно ниво, активизира културния живот и привлича туристи.
Периодично Европейският съюз решава кои държави да излъчат градове - кандидати. Всяка година (от 2005 насам) се награждават 2 столици от 2 различни държави. През 2019 г. е ред на Италия и България да излъчат своите кандидати за Европейска столица на културата. Заинтересованите градове подават документи 6 години преди годината, в която от съответната държава ще бъде избрана Европейска столица на културата.
С Решение № 1282, прието с Протокол № 61/14.07.2011 г., Общински съвет – Русе дава съгласието си за издигане на кандидатурата на града за „Европейска столица на културата 2019“.
Градовете – кандидати преминават 2 основни етапа при кандидатстване: предварителен подбор и окончателен подбор.
Етап предварителен подбор - жури от 6 експерти, назначени от заинтересованата държава-членка и 7 европейски експерти, оценява кандидатурите.  Журито дава препоръки и избира градовете, които минават в следващата фаза.
След предварителния подбор, кандидатите имат няколко месеца, за да преработят кандидатурите си, спрямо препоръките на журито. Девет месеца след предварителния подбор, експертите заседават отново, препоръчват по 1 град от всяка държава за съответната година и дават препоръки за следващия етап от подготовката.
Етап окончателен подбор - журито изготвя доклад , в който поставя оценка на кандидатурите на различните градове, достигнали до етапа на окончателен подбор. Той съдържа и името на градовете, които журито номинира за титлата „Европейска столица на културата 2019“. Съветът на министрите на ЕС, след препоръка на Комисията, официално избира градовете, които стават столици 4 години по-късно.
През 2010 г. е учредена Наградата Мелина Меркури. Тя се присъжда на новите европейски столици на културата при условие, че отговорят на всички изисквания и спазват стриктно препоръките на журито. Наградата е на стойност 1,5 млн. евро и заменя съществуващата дотогава субсидия, с която се финансират градовете домакини.

https://www.facebook.com/Ruse2019

www.ruse2019.eu


https://www.livechatalternative.com/