Енчо Енчев изрази подкрепата на Община Русе за привличане на хората към града

петък, 26 юни 2020

Заместник-кметът по хуманитарни дейности на Община Русе Енчо Енчев участва днес в кръгла маса и дискусия на тема българския миграционен парадокс. Обсъдени бяха проблемите на миграцията и взаимодействието между местните и държавните власти и гражданското общество.

         „Трябва постоянно да подобряваме условията на живот в нашия град и да го направим още по-привлекателен за живеене.“ С тези думи Енчо Енчев подчерта активното желание на Община Русе за подкрепа на миграцията в посока към града и страната.

         „Трябва да се замислим по какъв начин се отнасяме ние като общност и власти и какво правим по отношение на хората, които искат да дойдат при нас, да се заселят и да станат част от нашето общество“ допълни той.

         Срещата, организирана от католическата организация Каритас Русе, се проведе в Регионалния историческия музей в града. Представен бе доклад от изследването „Българският миграционен парадокс“. Позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс“ на проф. Анна Кръстева.

         В него са представени предизвикателствата и пречките пред интеграцията, но включва и препоръки за положително развитие на миграцията, насочени както към политиките на местната и държавната власти, така и към гражданите и обществените нагласи. Сред тях са създаването на миграционна обсерватория за мониторинг на предприетите политики, подобряването на достъпа до пазара на труда чрез стимули за фирмите, наемащи бежанци, обособяване на информационно звено от типа „Обслужване на едно гише“, противодействие на фалшивите новини и дезинформацията чрез реални резултати и добри практики. Не на последно място в доклада се обръща внимание и на изкуството и спорта и включването на мигранти в подобни дейности с цел развитие на международния диалог.

         Сред гостите на събитието, които взеха отношение по темата, бяха още заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, председателят на Общинската комисия за взаимодействие с гражданското общество Биляна Кирова, директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов, изпълнителният директор на „Каритас“ в Русе Стефан Марков, както и етнографите Искра Тодорова и Десислава Тихолова.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/