Община Русе

Община Русе

КУЛТУРЕН И СЪБИТИЕН КАЛЕНДАР НА ГРАД РУСЕ

Януари 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Януари, Сряда
2 Януари, Четвъртък
3 Януари, Петък
4 Януари, Събота
5 Януари, Неделя
6 Януари, Понеделник
7 Януари, Вторник
8 Януари, Сряда
9 Януари, Четвъртък
10 Януари, Петък
11 Януари, Събота
12 Януари, Неделя
13 Януари, Понеделник
14 Януари, Вторник
15 Януари, Сряда
16 Януари, Четвъртък
17 Януари, Петък
18 Януари, Събота
19 Януари, Неделя
20 Януари, Понеделник
21 Януари, Вторник
22 Януари, Сряда
23 Януари, Четвъртък
24 Януари, Петък
25 Януари, Събота
26 Януари, Неделя
27 Януари, Понеделник
28 Януари, Вторник
29 Януари, Сряда
30 Януари, Четвъртък
31 Януари, Петък

Февруари 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Февруари, Събота
2 Февруари, Неделя
3 Февруари, Понеделник
4 Февруари, Вторник
5 Февруари, Сряда
6 Февруари, Четвъртък
7 Февруари, Петък
8 Февруари, Събота
9 Февруари, Неделя
10 Февруари, Понеделник
11 Февруари, Вторник
12 Февруари, Сряда
13 Февруари, Четвъртък
14 Февруари, Петък
15 Февруари, Събота
16 Февруари, Неделя
17 Февруари, Понеделник
18 Февруари, Вторник
19 Февруари, Сряда
20 Февруари, Четвъртък
21 Февруари, Петък
22 Февруари, Събота
23 Февруари, Неделя
24 Февруари, Понеделник
25 Февруари, Вторник
26 Февруари, Сряда
27 Февруари, Четвъртък
28 Февруари, Петък
29 Февруари, Събота

Март 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Март, Неделя
2 Март, Понеделник
3 Март, Вторник
4 Март, Сряда
5 Март, Четвъртък
6 Март, Петък
7 Март, Събота
8 Март, Неделя
9 Март, Понеделник
10 Март, Вторник
11 Март, Сряда
12 Март, Четвъртък
13 Март, Петък
14 Март, Събота
15 Март, Неделя
16 Март, Понеделник
17 Март, Вторник
18 Март, Сряда
19 Март, Четвъртък
20 Март, Петък
21 Март, Събота
22 Март, Неделя
23 Март, Понеделник
24 Март, Вторник
25 Март, Сряда
26 Март, Четвъртък
27 Март, Петък
28 Март, Събота
29 Март, Неделя
30 Март, Понеделник
31 Март, Вторник

Април 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Април, Сряда
2 Април, Четвъртък
3 Април, Петък
4 Април, Събота
5 Април, Неделя
6 Април, Понеделник
7 Април, Вторник
8 Април, Сряда
9 Април, Четвъртък
10 Април, Петък
11 Април, Събота
12 Април, Неделя
13 Април, Понеделник
14 Април, Вторник
15 Април, Сряда
16 Април, Четвъртък
17 Април, Петък
18 Април, Събота
19 Април, Неделя
20 Април, Понеделник
21 Април, Вторник
22 Април, Сряда
23 Април, Четвъртък
24 Април, Петък
25 Април, Събота
26 Април, Неделя
27 Април, Понеделник
28 Април, Вторник
29 Април, Сряда
30 Април, Четвъртък

Май 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Май, Петък
2 Май, Събота
3 Май, Неделя
4 Май, Понеделник
5 Май, Вторник
6 Май, Сряда
7 Май, Четвъртък
8 Май, Петък
9 Май, Събота
10 Май, Неделя
11 Май, Понеделник
12 Май, Вторник
13 Май, Сряда
14 Май, Четвъртък
15 Май, Петък
16 Май, Събота
17 Май, Неделя
18 Май, Понеделник
19 Май, Вторник
20 Май, Сряда
21 Май, Четвъртък
22 Май, Петък
23 Май, Събота
24 Май, Неделя
25 Май, Понеделник
26 Май, Вторник
27 Май, Сряда
28 Май, Четвъртък
29 Май, Петък
30 Май, Събота
31 Май, Неделя

Юни 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Юни, Понеделник
2 Юни, Вторник
3 Юни, Сряда
4 Юни, Четвъртък
5 Юни, Петък
6 Юни, Събота
7 Юни, Неделя
8 Юни, Понеделник
9 Юни, Вторник
10 Юни, Сряда
11 Юни, Четвъртък
12 Юни, Петък
13 Юни, Събота
14 Юни, Неделя
15 Юни, Понеделник
16 Юни, Вторник
17 Юни, Сряда
18 Юни, Четвъртък
19 Юни, Петък
20 Юни, Събота
21 Юни, Неделя
22 Юни, Понеделник
23 Юни, Вторник
24 Юни, Сряда
25 Юни, Четвъртък
26 Юни, Петък
27 Юни, Събота
28 Юни, Неделя
29 Юни, Понеделник
30 Юни, Вторник

Юли 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Юли, Сряда
2 Юли, Четвъртък
3 Юли, Петък
4 Юли, Събота
5 Юли, Неделя
6 Юли, Понеделник
7 Юли, Вторник
8 Юли, Сряда
9 Юли, Четвъртък
10 Юли, Петък
11 Юли, Събота
12 Юли, Неделя
13 Юли, Понеделник
14 Юли, Вторник
15 Юли, Сряда
16 Юли, Четвъртък
17 Юли, Петък
18 Юли, Събота
19 Юли, Неделя
20 Юли, Понеделник
21 Юли, Вторник
22 Юли, Сряда
23 Юли, Четвъртък
24 Юли, Петък
25 Юли, Събота
26 Юли, Неделя
27 Юли, Понеделник
28 Юли, Вторник
29 Юли, Сряда
30 Юли, Четвъртък
31 Юли, Петък

Август 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Август, Събота
2 Август, Неделя
3 Август, Понеделник
4 Август, Вторник
5 Август, Сряда
6 Август, Четвъртък
7 Август, Петък
8 Август, Събота
9 Август, Неделя
10 Август, Понеделник
11 Август, Вторник
12 Август, Сряда
13 Август, Четвъртък
14 Август, Петък
15 Август, Събота
16 Август, Неделя
17 Август, Понеделник
18 Август, Вторник
19 Август, Сряда
20 Август, Четвъртък
21 Август, Петък
22 Август, Събота
23 Август, Неделя
24 Август, Понеделник
25 Август, Вторник
26 Август, Сряда
27 Август, Четвъртък
28 Август, Петък
29 Август, Събота
30 Август, Неделя
31 Август, Понеделник

Септември 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Септември, Вторник
2 Септември, Сряда
3 Септември, Четвъртък
4 Септември, Петък
5 Септември, Събота
6 Септември, Неделя
7 Септември, Понеделник
8 Септември, Вторник
9 Септември, Сряда
10 Септември, Четвъртък
11 Септември, Петък
12 Септември, Събота
13 Септември, Неделя
14 Септември, Понеделник
15 Септември, Вторник
16 Септември, Сряда
17 Септември, Четвъртък
18 Септември, Петък
19 Септември, Събота
20 Септември, Неделя
21 Септември, Понеделник
22 Септември, Вторник
23 Септември, Сряда
24 Септември, Четвъртък
25 Септември, Петък
26 Септември, Събота
27 Септември, Неделя
28 Септември, Понеделник
29 Септември, Вторник
30 Септември, Сряда

Октомври 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Октомври, Четвъртък
2 Октомври, Петък
3 Октомври, Събота
4 Октомври, Неделя
5 Октомври, Понеделник
6 Октомври, Вторник
7 Октомври, Сряда
8 Октомври, Четвъртък
9 Октомври, Петък
10 Октомври, Събота
11 Октомври, Неделя
12 Октомври, Понеделник
13 Октомври, Вторник
14 Октомври, Сряда
15 Октомври, Четвъртък
16 Октомври, Петък
17 Октомври, Събота
18 Октомври, Неделя
19 Октомври, Понеделник
20 Октомври, Вторник
21 Октомври, Сряда
22 Октомври, Четвъртък
23 Октомври, Петък
24 Октомври, Събота
25 Октомври, Неделя
26 Октомври, Понеделник
27 Октомври, Вторник
28 Октомври, Сряда
29 Октомври, Четвъртък
30 Октомври, Петък
31 Октомври, Събота

Ноември 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Ноември, Неделя
2 Ноември, Понеделник
3 Ноември, Вторник
4 Ноември, Сряда
5 Ноември, Четвъртък
6 Ноември, Петък
7 Ноември, Събота
8 Ноември, Неделя
9 Ноември, Понеделник
10 Ноември, Вторник
11 Ноември, Сряда
12 Ноември, Четвъртък
13 Ноември, Петък
14 Ноември, Събота
15 Ноември, Неделя
16 Ноември, Понеделник
17 Ноември, Вторник
18 Ноември, Сряда
19 Ноември, Четвъртък
20 Ноември, Петък
21 Ноември, Събота
22 Ноември, Неделя
23 Ноември, Понеделник
24 Ноември, Вторник
25 Ноември, Сряда
26 Ноември, Четвъртък
27 Ноември, Петък
28 Ноември, Събота
29 Ноември, Неделя
30 Ноември, Понеделник

Декември 2020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
1 Декември, Вторник
2 Декември, Сряда
3 Декември, Четвъртък
4 Декември, Петък
5 Декември, Събота
6 Декември, Неделя
7 Декември, Понеделник
8 Декември, Вторник
9 Декември, Сряда
10 Декември, Четвъртък
11 Декември, Петък
12 Декември, Събота
13 Декември, Неделя
14 Декември, Понеделник
15 Декември, Вторник
16 Декември, Сряда
17 Декември, Четвъртък
18 Декември, Петък
19 Декември, Събота
20 Декември, Неделя
21 Декември, Понеделник
22 Декември, Вторник
23 Декември, Сряда
24 Декември, Четвъртък
25 Декември, Петък
26 Декември, Събота
27 Декември, Неделя
28 Декември, Понеделник
29 Декември, Вторник
30 Декември, Сряда
31 Декември, Четвъртък


Бележка:

*Календарът се обновява периодично при възникнали промени
* За контакти и предложения: email – pr@mayor-ruse.bg
Тел.: 082/506 745

 

 

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот