Община Русе

23.04.2019
Община Русе уведомява населението, че започват обработките на зелените площи срещу кърлежи и бълхи - 25.04.2019 г.
23.04.2019
Община Русе уведомява населението, че започват обработките на зелените площи срещу кърлежи и бълхи - 24.04.2019 г.
19.04.2019
Инвестиционно предложение за „Жилищна сграда с гаражи, обществено обслужваща част и пътна ограда и външни ВиК връзки в УПИ III – 4496, кв. 729, гр. Русе“
19.04.2019
Обява на Неустановени собственици на ПИ с идентификатори: 63427.6.253.45,44, 43, 42, 41, 40 и 39 по КККР на гр. Русе
18.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ - Местност „Над село” - № 504.272
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот