Община Русе

23.04.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1068/12.04.2019 г.
19.04.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1136/18.04.2019 г.
18.04.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1120/17.04.2019 г.
18.04.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1119/17.04.2019 г.
18.04.2019
ЗАПОВЕД РД-01-1118/17.04.2019 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот