Община Русе

Избор на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе 2018
НЕАКТИВНА

Избор на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе 2018


Проект №1 – екип: ск. Даниел Кънчев, арх. Силвия Славова
 609 гласа
Проект №3 – екип: ск. Георги Радулов, арх. Т. Тончев, арх. К. Тончев
 30 гласа
Проект №4 – екип: ск. Нина Лишовска, ск. Лъчезар Дочев, арх. М. Димитров, арх. Чавдар Черников
 61 гласа
Проект №5 – автор: Богомил Банев
 22 гласа
Проект №6 – екип: арх. Здравко Русев, ск. Лъчезар Даскалов
 25 гласа
Проект №8 – екип: Иван Чолаков, Пл. Вълчев, арх. Д. Младенов
 708 гласа
Проект №9 – екип: ск. Любомир Добрев, арх. Димо Александров, арх. М. Каразлатева
 327 гласа
Проект №10 – екип: Красимир Яков, арх. Димитър Георгиев, арх. Благовест Апостолов
 530 гласа
Проект №11 – екип: ск. Стефан Стефанов, арх. Ив. Тончев
 378 гласа
Проект №12 – екип: ИНВЕСТРОЙ 72 ЕООД в състав: инж. Веселин Руменов, арх. В. Попова, ск. Ц. Христов и др.
 6 гласа
Проект №14 – екип: АСА ПРОДЖЕКТ ООД в състав: доц. В. Игнатов, проф. арх. И. Данов и др.
 248 гласа
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот