Община Русе

 

ДУНАВСКИ ЛИМЕС 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА
ОБЩИНА РУСЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

 

Стартира шестото издание на традиционните вече Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма “Дунавски Лимес” за 2018 година.

Гласуването на интернет страницата на Община Русе започва на 12.09.2018 и ще приключи на 16.11.2018 година.

За участие в конкурса е необходимо да заявите писмено желанието си в свободен текст на следната електронна поща: ruseart@gmail.com, не по-късно от 11 септември 2018 година (включително).

 

Участниците са разпределени в три различни категории:

  • Любимо заведение

 

  • Места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас “А” и клас “Б” (Съгласно Закон за туризма и Наребда за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.)

 

  • Най-оригинален туристически продукт

 

Категориите “Любимо заведение и “Най-оригинален туристически продукт” ще бъдат оценявани пряко от жителите и гостите на Община Русе чрез нарочна онлайн анкета, поместена в сайта на Община Русе.

Отличените места за настаняване ще бъдат избрани на база официална справка на Община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година.

Право на участие в конкурса имат всички места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, сдружения и институции провеждащи събития свързани с туризма и туристически агенции и туроператорски фирми опериращи на територията на Община Русе.

За допълнителна информация и въпроси организаторите са на разположение на следната електронна поща: ruseart@gmail.com и на телефон 0878/886934

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот