Община Русе

26.01.2016
Въпреки ниските минусови температури девет жени от местната ромска общност в квартал „Тракция” се включиха във втората сесия по семейно планиране, проведена ...
18.01.2016
През м. декември 2015 г. стартира дейността „Консултиране на родители от ромски произход и мотивиране на подкрепата им за децата и учениците в процеса на ...
22.12.2015
В оживена дискусия за семейното планиране премина първата сесия, проведена на 16.12.2015 г. от служители на СНЦ „Еквилибриум” в качеството им на партньори ...
26.09.2015
На 24 и 25 септември в гр. Бургас се проведе първата среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот