Община Русе

11.07.2016
Екипът на Програмата за социално включване на роми и други уязвими групи, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, обявява конкурс за ...
24.06.2016
От 21 до 23 юни 2016г., в Пленарна зала на Община Русе се проведе фестивал „Ромите и киното“.
16.06.2016
Фестивалът „Ромите и киното“ ще представи и популяризира филми, посветени на ромския бит и култура.
13.06.2016

   На 8 юни 2016 г. в хотел "Космополитън" в Русе се проведе работна среща на тема "Ранна бременност и раждане от малолетни и ...

7.06.2016
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) реализира информационни кампании за превенция на трафика на бебета и ромски момичета ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот