Община Русе

10.10.2018
В две русенски училища - ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“, които са партньори на Сдружение БРТИМ в проекта на Община Русе, финансиран по ...
28.09.2018
В ход е изпълнението на втория етап на проекта на Община Русе, финансиран по Програма ЗОВ с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за ...
21.08.2018
40 деца от две русенски училища - ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Братя Миладинови“ на възраст от 7 до 11 години, бяха на едноседмичен лагер в местността ...
8.08.2018
От месец юли 2018 г. в кв. „Тракция” СНЦ „Еквилибриум” в партньорство с Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и ...
17.07.2018
Обявление за подбор за набиране на персонал по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот