Община Русе

17.07.2018
Обявление за подбор за набиране на персонал по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на ...
29.06.2018
В периода 01.06.2018-15.06.2018 г. в гр. Русе се проведе тримодулно обучение за учители в детска градина в рамките на проект „Интегриран подход на Община ...
28.06.2018
Приключи шестата информационна кампания за превенция на трафика на хора, организирана от Сдружение БРТИМ
11.06.2018
Фестивал "Ромите и киното" се проведе от 5 до 7 юни
4.06.2018
Децата на Борово се включиха във велопоход „Стоп! Да опазим децата“

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот