Община Русе

27.03.2018
Конкурс за есе на тема: „Хармонията на етническата толерантност“, който се организира по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и ...
6.02.2018
Обявление за подбор на персонал за яслени групи към Детска ясла №6 - медицинска сестра
16.01.2018
Ромската нова година беше отбелязана с възстановки на традиции и обичаи от ученици в ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово (на 12.01.2018 г.) и ОУ „Никола ...

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот