Община Русе

24.06.2016
От 21 до 23 юни 2016г., в Пленарна зала на Община Русе се проведе фестивал „Ромите и киното“.
16.06.2016
Фестивалът „Ромите и киното“ ще представи и популяризира филми, посветени на ромския бит и култура.
13.06.2016

   На 8 юни 2016 г. в хотел "Космополитън" в Русе се проведе работна среща на тема "Ранна бременност и раждане от малолетни и ...

7.06.2016
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) реализира информационни кампании за превенция на трафика на бебета и ромски момичета ...
7.06.2016
През м. април 2016 г. бяха проведени серия обучения "Работа в ромска общност и със социално-уязвимите групи" (Модул 1) за екипи, работещи в Центровете за ...

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот