Община Русе

14.10.2016
„Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български чрез въвеждане на игри“ бе темата на работна среща – ...
7.10.2016
С началото на новата учебна година беше подновена работата по консултиране на родители в осемте училища, включени в Програмата ЗОВ в Община Русе.
3.10.2016
В рамките на проект: „Интергиран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите учзвими групи на територията на общини в Област Русе“, Медицински ...

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот