Община Русе

29.02.2016
Община Русе в качеството си на водеща организация по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията ...
25.02.2016
Работно посещение в рамките на изпълнявания от Община Русе проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на ...
26.01.2016
Въпреки ниските минусови температури девет жени от местната ромска общност в квартал „Тракция” се включиха във втората сесия по семейно планиране, проведена ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот