Община Русе

19.12.2018
На 13-ти декември 2018 г., учениците от доброволчески клуб „Вихърчета“ към ОУ „Никола Обретенов“ - Русе гостуваха на децата от четвърта подготвителна група ...
11.12.2018
На 7-ми и 8-ми декември 2018 г., в гр. Русе, в рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ, се проведе практическо обучение на тема „Подобряване на ...
29.11.2018
Обявление за подбор - образователен медиатор
12.11.2018
В рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, финансиран по ...
2.11.2018
И през тази учебна година експерти на Сдружение БРТИМ предоставят мобилна услуга, насочена към родители, ученици и педагози в рамките на проекта на Община ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот