Община Русе

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
31.12.2016

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
31.12.2016

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
31.12.2016

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
31.12.2016

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
31.12.2016

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД
31.12.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД
30.09.2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ
30.09.2016

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот