Община Русе

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2017 г.

Заповед № РД-01-373/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2017 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-372/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-371/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

 


 

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2016 г.

Заповед № РД-01-488/22.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Формули за разпределение на ЕРС, получени от Община Русе за подготвителните полудневни групи в училищата и общообразователните училища за 2016 г.

Информация за разпределението на средствата по училищата и обслужващите звена

Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС за 2016 г. между училищата, второстепенни разпоредители с Бюджет в Община Русе

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2016

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-514/26.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирани от Държавата дейности в ЦДГ и ОДЗ на Община Русе за 2016 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС ЗА 2015 г. между ДГ, второстепенни разпоредители с Бюджет в Община Русе

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-489/22.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата за местни дейности на ЦДГ и ОДЗ на Община Русе за 2016 г.

Формула за разпределение на средствата за местни дейности за 2016 г. между ДГ, второстепенни разпоредители с Бюджет на на Община Русе

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот