Община Русе

ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Община Русе ежегодно сключва договор с изпълнител за извършване на медицински прегледи и лечение на деца с гръбначни изкривявания от 1-4 клас от училищата в Община Русе.

Профилактичната и рехабилитационна дейност включва:

1. Скрининг на учениците от 1 до 4 клас два пъти годишно, съответно в началото на първия и втория учебен срок и организиране и провеждане на лечебни курсовe;

2. Лекарски преглед при започване на курса;

3. Контролни измервания при започване и завършване курса на лечение;

4. Специализирана лечебна гимнастика

Община Русе ежегодно сключва договор с изпълнител за извършване на профилактични прегледи /периодични, начални и предсъстезателни/ на спортуващи деца и ученици от общината.

През 2015 г. Община Русе сключи договор с изпълнител за осъществяване на медицинско осигуряване на спортуващите деца и ученици в СК „Локомотив“, СК „Дунав“ и СК „Ялта“.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот