Община Русе

                                         МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ И

                              ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА РУСЕ

„Център  за спешна медицинска помощ“ – Русе

Адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба“ -1

Управител: Д-р Пенка Бахчеванова; тел. 0878229062

 

„Многопрофилна болница за активно лечение Русе“ АД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

Управител: д-р Иван Стоянов; тел. 082/887215

 

„Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД       

Адрес: гр. Русе: ул. „Независимост” № 2

Управител: д-р Камен Кожухаров; тел. 082/819910

 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе” ЕООД   

Адрес: гр. Русе: ул. „Алеи Възраждане” № 1      

Управител: д-р Светослав Дачев; тел. 082/813961

 

„Център по психично здраве-Русе” ЕООД     

Адрес: гр. Русе: бул. „Тутракан” № 20       

Управител: д-р Теменужка Матева; тел. 082/845379      

 

Многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе“ ООД

Адрес: гр. Русе: ул. „Рига” № 35     

Управител: д-р Ивелин Йоцов; тел. 0885009089

 

Специализирана болница за активно лечение по кардиология „Медика КОР“ АД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

Управител: д-р Кирил Панайотов; тел: 082/887278

 

Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина „Медика“ ООД

 Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

Управител: Кирил Панайотов; тел: 082/887278

 

„Диагностично-консултативен център -1-Русе” ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2          

Управител: д-р Цветан Райчинов; тел. 0898489055

 

„Диагностично-консултативен център -2-Русе” ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2          

Управител: д-р Ивелин Йоцов; тел. 0886088686

 

„Транспортен диагностично-консултативен център - Русе” ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 2а          

Управител: д-р Цветан Лилов; тел. 0888860965

 

„Медицински център 1 – Русе“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 36         

Управител: д-р Стоян Стоянов; тел. 0888449898

 

„Медицински център – Русе“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2         

Управител: д-р Нели Петрова; тел. 082/887256

 

Медицински център „Медика Експерт“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” № 66, ул. „Независимост“ № 2, ул. „Рига“ № 35          

Управител: д-р Кирил Панайотов; тел. 0888309621

 

Медицински център „Рурикум Русе Рига Комерсиал“ ООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” № 66, ул. „Борисова“ № 94а , ул. „Славянска“ № 2а      

Управител: д-р Димитър Димитров; тел. 0878984505

 

Медицински център „Адара“ ООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Плиска”, бл. „Средец“, бул. „Липник“ № 123     

Управител: д-р Зоя Боянова; тел. 082/519192

 

Медицински център „САНСИ“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, ул. „ Фердинанд“ № 3    

Управител: д-р Симеон Симеонов; тел. 0888209200

 

Медицински център „Теодора“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 101    

Управител: д-р Александър Босилков; тел. 0888457273

 

Медицински център „Медик Консулт“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, ул. „Воден” № 6    

Управител: д-р Александър Рудницки; тел. 0887652805

 

Медицински център „Медик Консулт“ ЕООД

Адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 123   

Управител: д-р Александър Босилков; тел. 0888457273

 

„Диагностично-консултативен център -1-Русе” ЕООД

Адрес: гр. Русе: бул. „Независимост” № 2          

Управител: д-р Цветан Райчинов; тел. 082/834167        

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот