Община Русе

 1. Уведомление за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти
 2. Искане за разрешаване на търговска дейност на открито
 3. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения
 4. Категоризация на заведения за хранене и развлечения
 5. Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б
 6. Категоризация места за настаняване клас Б-стаи за гости, апрартаменти за гости, бунгала и къмпинги
 7. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 8. Издаване на удостоверение за категория на туристическия обект-дубликат
 9. Потвърждаване или промяна на категория на туристически обект
 10. Прекратяване на категория на туристически обект
 11. Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот