Община Русе

„АЗ, ГРАДЪТ” – ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА КУЛТУРА

 

Двугодишен проект на Община Русе, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Проектът „Аз, Градът“ е първият в най-новата история на Русе Фестивал за съвременна градска култура, който предлага алтернативна платформа за култура, фокусирана основно върху създаването на културен продукт с широк социален адрес.

Първото издание на това уникално по рода си събитие през 2012 г. предложи на гражданите и гостите на Русе общо 40 иновативни събития в различни области на изкуството и културата – аудиовизуални и мултимедийни спектакли, инсталации, възстановки, пърформанси, ателиета, флашмоб - акции и редица други  артистични атракции, адресирани до различни социални групи без оглед на тяхната етническа и възрастова принадлежност.

Фестивалът ще зарадва своите почитатели и през м. юни 2013 г.

 

www.azgrada.eu

Facebook:Аз, Градът

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот