Община Русе

Кметът на Община Русе изказва благодарност на всички собственици на самостоятелни обекти, които проведоха своите събрания, избраха формата и органите на управление в етажната си собственост.
Кметът на Община Русе благодари и на всички Председатели на управителни съвети /Управители на сгради /входове в режим на етажна собственост, които полагат усилия за прилагане на законовите норми.

 

Съобщения:

1. Задължение за регистрация
2. Задължение за подаване на информация за животни, подлежащи на извеждане
3. Задължение при промени в органите на управление
4. Tехнически паспортНормативни документи:

1. Закон за управление на етажната собственост
2. Закон за собствеността
3. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
4. НАРЕДБА №5 за Техническите паспорти
5. Притежатели на кучета


Примерни образци на документи:

1. ЖАЛБА до Управителя за нарушения по чл.6 от ЗУЕС
2. ИСКАНЕ до Управителя от 20% ид.части по чл.12,ал.2 и 3
3. ИСКАНЕ до Управителя от собственик по чл.12,ал.5
4. Констативен протокол за нарушение от Управител
5. Констативен протокол за установяване на нарушение
6. Покана за изпълнение на решение на ОС по чл.38 от ЗУЕС
7. Покана за Общо събрание по чл. 13 от ЗУЕС
8. Заявление за установяване на нарушение по чл.57
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.6 от ЗУЕС
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.7 от ЗУЕС
11. Предупреждение по чл.45 от ЗУЕС за изваждане на собственик
12. Примерен Правилник вътрешен ред
13. Примерен ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание
14. Протокол за устно връчена покана
15. Заявление за неотложен ремонт по чл.49

Документи, подавани в общината за Общо събрание:
1. Заявление при първа регистрация-Общо събрание
2. Копие на протокол от Общо събрание при първа регистрация
3. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46 б за промени в органите на управлиние

Документи, подавани в общината за сдружения по Националната програма за ЕЕ /актуализирани към 19.10.2015 г./
1. Покана за свикване на ОС учредване на СС от 19.10.2015
2. Протокол от залепване на поканата учредване на СС от 19.10.2015
3. Протокол от ОС за учредяване на СС от 19.10.2015
4. Споразумение за създаване на СС актуализирано 99.10.2015
5. Заявление от СДРУЖЕНИЕ от 19.10.2015

Документи, подавани в общината за Сдружение:
1. Заявление от СДРУЖЕНИЕ
2. Споразумение за създаване на Сдр.на соб-те
3. Учредително събрание за сдружение-образец на пълен протокол

Публичен регистър на сдруженията в Община Русе /актуален към 25.01.2017 г./

 


 

Връзка с нас

ОБЩИНА РУСЕ
ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ” 
пл. „Свобода” № 6, етаж 6, стая 606;
телефони: 082 506 831; 082 506 830;
e-mail: k.odzhakova@ruse-bg.eu
Последна актуализация – 9.06.2015г.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот