Община Русе

Град Русе разполага с добре развита мрежа от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ. Лидер сред тях е „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД. Тя разполага с 600 легла, разпределени в 31 отделения.

На територията на гр. Русе функциониратследните лечебни заведения:

1. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе” ЕООД;

2. „Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД;

3. „Център по психично здраве-Русе” ЕООД;

4. „Многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе“ ООД;

5.Специализирана болница за активно лечение кардиология „Медика КОР“ АД;

6. Спецализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина „Медика“ ООД;

Всички лечебни заведения разполагат със стационари /самостоятелна леглова база/ и обслужват не само жители на Област Русе, но и на съседни области.

Извънболничната помощ се осъществява от четиринадесет медицински центъра:

1. Център за спешна медицинска помощ – Русе;

2. „Диагностично-консултативен център 1 Русе“ ЕООД;

3. „Диагностично-консултативен център 2 Русе“ ЕООД;

4. „Медицински център Русе“;

5. „Медицински център 1 Русе“ ЕООД;

6. Медицински център 2 РУРИКОМ Русе Рига Комерсиал“ ООД;

7. Медицински център „Адара“ ООД;

8. Медицински център „САНСИ“ ЕООД;

9. Медицински център „ТЕОДОРА“ ЕООД;

10. Медицински център „Медик консулт“ ЕООД;

11. Медицински център Русе Мед“ ЕООД;

12. „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД;

13. Транспортен Диагностично-консултативен център – клон Русе ЕООД;

14. Стоматологичната помощ се осъществява от специализирана клиника „Център по дентална медицина“ ЕООД.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот