Община Русе

Населени места в обхвата на Община Русе

Община Русе е една от съставните общини на Област Русе и включва 14 населени места с общо население 167  585 души. В нейния териториален обхват попадат: Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово.

Община Русе заема площ от 570,62 кв. км.

 

Демографски профил

 

Население в Община Русе към 31.12.2011 г. по населени места

 

Населени места в Община Русе

Население

РУСЕ

167585

ГР.МАРТЕН

3662

ГР.РУСЕ

149642

С.БАСАРБОВО

1386

С.БЪЗЪН

1223

С.ДОЛНО АБЛАНОВО

223

С.НИКОЛОВО

2942

С.НОВО СЕЛО

1157

С.ПРОСЕНА

571

С.САНДРОВО

1342

С.СЕМЕРДЖИЕВО

1045

С.ТЕТОВО

2017

С.ХОТАНЦА

643

С.ЧЕРВЕНА ВОДА

1433

С.ЯСТРЕБОВО

299

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот