Община Русе

18.08.2017
18.08.2017

Община Русе  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън ...

15.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Община Русе  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа ...

14.08.2017

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР. РУСЕ

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

...

11.08.2017
Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот