Община Русе

23.03.2017

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Илка Георгиева ...

21.03.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за ...

20.03.2017

ОБЩИНА РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР. РУСЕ

Относно: Информация за провеждане на ...

20.03.2017

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Божидар Ганчев Братоев и Лиляна Веселинова Иванова– заинтересувана страна, обявление с изх. №94С-6199-1/17.02.17г. за ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот