Община Русе

16.01.2019
Инвестиционно намерение за извършване на"Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци на РСУО Русе"
14.01.2019
Инвестиционно предложение за „Да изготви ПУП-ИПЗ и ПР за имотите си“
10.01.2019
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - “Дръстър“ АД, Владимир Атанасов Габроваски, Светослав ...
10.01.2019
Инвестиционно предложение за „Жилищна сграда с гараж в УПИ XXII-1302, кв. 59, с. Николово, Община Русе“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот