Община Русе

22.06.2017

Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе по поречието на р. ...

21.06.2017

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 ...

21.06.2017

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-1434 от 19.06.2017 г.на Кмета на Община Русе, Решение № ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот