Община Русе

21.03.2019
Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК - Нелия Тодорова, Радка Стоянова и Теодора Иванова
20.03.2019
Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства
19.03.2019
Съобщава инвестиционно предложение за „Монтаж на метално табло трафопост - СД „Бяла лястовица – Петков и сие“
15.03.2019
С Решение № 1057, прието с протокол № 42 от 05.02.2019 г. на Общински съвет – Русе, приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – ...
15.03.2019
На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот