Община Русе

23.05.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на ул. "Оборище" 2
23.05.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за пристройка на едноетажен склад
23.05.2018
Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нова въздушна мрежа в местността "Караманлийка"
23.05.2018
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на ...
23.05.2018
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот