Община Русе

15.03.2018
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
12.03.2018
Във връзка с третото издание на Националната кампания „Великден за всеки“, която се организира под патронажа на омбудсмана на Република България, в голяма ...
12.03.2018
Община Русе обявява на собствениците на имот с идентификатор 63427.1.272.2 – заинтересована страна, Заповед №РД-01-294/06.02.2018 г. на Кмета на Община ...
7.03.2018
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
7.03.2018
1. Със заповед № ОХ-134/13.02.2018 г. на министъра на отбраната е обявена вакантна длъжност във военно формирование 46430 – София за приемане на военна ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот