Община Русе

17.10.2017

ОБЩИНА РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ГР. РУСЕ

 

Относно: Информация за ...

13.10.2017

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

 

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот