Община Русе

21.08.2017

О Б Щ И Н А  Р У С Е

О Б Я В Я В А

   

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ...

17.08.2017

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 от Правилника за ...

17.08.2017

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 от Правилника за ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот