Община Русе

24.03.2017

Стартира подбор на персонал за длъжността "Здравен медиатор" по Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно ...

21.03.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за ...

16.03.2017
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот