Община Русе

22.06.2017
20.06.2017

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-1434 от 19.06.2017 г.на Кмета на Община Русе, Решение № ...

19.06.2017

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

На основание чл.51, ал.1, във връзка с чл.50, ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – ...

19.06.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл.90 и ...

16.06.2017
Кметът Пламен Стоилов и заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков се срещнаха с изпълнителния директор на „ЕКОПАК България“ АД Тодор ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот