Община Русе

12.12.2017
12.12.2017

Община Русе обявява постоянен подбор за потребители (лица), които желаят да ползват услугата „Личен асистент“, „Социален ...

12.12.2017

Община Русе обявява постоянен подбор за потребители (деца), които желаят да ползват услугата „Личен асистент“, „Социален ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот