Община Русе

16.01.2019
Публичен търг с явно наддаване по реда на Гл. V, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за отдаване под наем на ...
16.01.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 08.02.2019 г. - на преместваеми обекти – частна общинска собственост – павилиони за търговска дейност - ...
14.01.2019
Община Русе удължава подбора за личен и социален асистент, в качеството си на бенефициент по Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на ...
14.01.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 11.02.2019 г.за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
14.01.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 08.02.2019 г. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот