Община Русе

23.05.2018
В изпълнениена Заповед №РД-01-1280 от 18.05.2018г. на Кмета на Община Русе и Решениe№824, прието с Протокол №33от 19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе
23.05.2018
В изпълнение на Заповед №РД-01-1279/18.05.2018 г. на Кмета на Община Русе и Решение №823, прието с протокол №33 от 19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе
18.05.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обекти – публична и частна общинска собственост на 19.06.2018 г.
14.05.2018
Обявление за подбор на персонал по проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" ...
11.05.2018
Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти – частна общинска собственост на 08.06.2018 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот