Община Русе

22.05.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1281/18.05.2018 г.
18.05.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1274/17.05.2018 г.
18.05.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1273/17.05.2018 г.
18.05.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1275/17.05.2018 г.
17.05.2018
ЗАПОВЕД № РД-01-1267/16.05.2018 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот