Община Русе

16.04.2018
Фестивал „Сцена под небето“ се проведе за трета поредна година на 12 и 13 април 2018 г. Той се състоя в общините - партньори по проекта гр. Русе - на 12.04 ...
11.04.2018
За трета поредна година на 12 и 13 април 2018 г. ще се проведе фестивал „Сцена под небето“, посветен на Международния ден на ромите – 8 април. Организира се ...
4.04.2018
В рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, финансиран по ...
27.03.2018
Конкурс за рисунка на тема: „Цветовете на етноприятелството“ , който се организира по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и ...
27.03.2018
Конкурс за есе на тема: „Хармонията на етническата толерантност“, който се организира по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и ...

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот