Община Русе

16.02.2017
1.02.2017
6.01.2017
Подбор за набиране на персонал по проект "Интегриран подход за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на Община Русе"
4.01.2017
През месец декември 2016 г. съвместните сесии /клубове/ с деца и родители по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други ...
21.12.2016
На 20 декември 2016 г. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе Кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“.

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот