Община Русе

15.12.2017
Днес, 15.12.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация, се проведе кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“.
14.12.2017

В рамките на изпълнението на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в ...

9.11.2017

Днес, за втора поредна година, се проведе Ден на отворените врати в Община Русе във връзка с дейностите по проект „Интегриран подход на Община ...

9.11.2017

Сдружение БРТИМ е партньор на община Русе в реализирането на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот