Община Русе

На 12.01.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година
5.01.2018
Print
Email

ОБЩИНА РУСЕ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация гр. Русе информира местната общност, че на 12.01.2018 г. от 17,30 часа, в Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година.

Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата на Общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на Общината или по електронна поща не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Въвеждане на временна организация на движението на 24.02.18 г. и 27.02.18 г. във връзка с провеждане на футболни срещи
Уведомление - градски транспорт - разписание в празничните дни
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот