Община Русе

Заповед за въвеждане на временна организация за безопасност на движението
28.09.2017
Print
Email

ЗАПОВЕД

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2016 г. ще се проведе на 8.09.2017 г.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот