Община Русе

На 21.05.2017 г. се въвежда временна организация за безопасност на движението
17.05.2017
Print
Email

ЗАПОВЕД

Публично обсъждане на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени ...
Съобщение за отмяна на някои събития на 6 май 2017, поради лошото времe
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот