Община Русе

Провеждане на консултации и назначаване на Секционни избирателни комисии за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.
9.02.2017
Print
Email

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кмета на Община Русе Пламен Стоилов кани  партиите и коалициите,които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и са имали парламентарна група в Народното събрание към 24.01.2017 г. на 14.02.17 г. (вторник) от 10.30 часа в  Заседателна  зала  на 3-ти  етаж  в  Общинска  администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на Секционни (и подвижни)  избирателни комисии за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

09.02.2017 г.

Гр. Русе

Съобщение за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Община Русе предоставя за временно ползване част от терен - общинска собственост
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот