Община Русе

Блок "Люляк" е поредният изцяло реновиран блок по програмата за енергийно обновяване на българските домове
6.10.2017
Print
Email

Четириетажният блок „Люляк“, вх. 1, на улица „Алеко Константинов“ №12 в град Русе е с изцяло нов облик, благодарение на извършените дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г.

За дейностите по проекта са изразходвани средства в размер на 87 758 лева, като старата дограма е подменена с нова, амортизираният покрив е изцяло ремонтиран и е положена външна топлоизолация.

Четириетажната монолитна жилищна сграда е построена през 1963 г. и се състои от 8 тристайни апартамента. Кооперацията е една от 18-те жилищни сгради в Русе, чието обновяване стартира през 2017 г. По този начин над 1500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата предоставя за безплатно реновиране на домовете.

Представители от ОМД-Русе се върнаха от младежки обмен в Унгария
Проведе се заключителна пресконференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот