Община Русе

Заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански се срещна с делегация от австрийски студенти
13.09.2017
Print
Email

Вчера заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански се срещна с група студенти и преподаватели от Техническия университет във Виена, чието посещение на крайдунавския град цели обмен на идеи относно пространственото планиране, градското развитие и възстановяване.

На вниманието на гостите от Австрия, д-р Карапчански представи основните приоритети на общинска администрация и усилията, полагани в посока утвърждаване на Русе като проспериращ икономически, научен, културен и туристически център. Той описа напредъка по ключови проекти за града, които са част от Инвестиционната програма за градско развитие, и показа резултатите от вече приключи проекти.

Впечатлени от визитната картичка на Русе, студентите от Виена зададоха своите въпроси за териториалната свързаност в трансграничния регион и проявиха интерес към приетите от Община Русе стратегии за развитие. В края на срещата заместник-кметът пожела на австрийските гости да посетят отново Малката Виена, а ръководителят на делегацията проф. Андреас Вогит  благодари за гостоприемството и изчерпателното представяне на забележителния по думите му град Русе.

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов откри търговски обекти на пазар "Здравец изток"
Второто издание на Международния пробег Русе - Гюргево стартира на 16 септември
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот