Община Русе

Фестивал „Фолклорна сцена под липите” ще се организира за пети път на 16-17 юни 2018 г. в красивата местност Лесопарк „Липник” /Текето/, край град Русе.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:


В Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите” могат да вземат участие танцови състави, певчески колективи, индивидуални изпълнители и оркестри от цялата страна, подали заявка за участие до 30 май 2018 г. Броят на участниците е неограничен. Разходите за транспорт, храна и други средства, свързани с участието във фестивала са за сметка на участниците.


Фестивалът има конкурсен характер, без такса за участие.


ПЪРВИ РАЗДЕЛ: „АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР” - певчески и танцов


КАТЕГОРИЯ А: АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ и ТАНЦИ-ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Участниците се разпределят в две възрастови групи: до 18 години и над 18 години, като времетраенето трябва да бъде до 6 минути.


ВТОРИ РАЗДЕЛ: „ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР”


1. Танцови състави –времетраене до 10 минути

·         първа възрастова група: 7-12 год.

·         втора възрастова група:12-18 год.

·         трета възрастова група: над 18 год.

2. Камерни танци-времетраене до 6 мин.

·         до 18 год.

·         над 18 год.


3. Певчески състави и хорове за обработен фолклор – времетраене до 6 мин.

·         под 18 год.

·         над 18 год.

·         индивидуални изпълнители
*Участниците представят блок програма или отделни изпълнения до 10 минути.

Няма ограничения на броя и възрастовия състав на изпълнителите.


ТРЕТИ РАЗДЕЛ: ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ МУЗИКАНТИ


КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи.

Класираните изпълнители и групи получават награди и грамоти.


Във всички раздели:


Първо място – плакет, грамота 
Второ място – плакет, грамота 
Трето място – плакет, грамота 
Специални награди: на кмета, на журито и на публиката                                                  

Купи, медали.
Награждаване в края на всеки фестивален ден

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

За повече информация:

 тел. 0885 810 114 Мария Генова, e-mail:nikolovo_kmet@abv.bg

тел: 08118 24 12 читалище  e-mail: nikochita2007@abv.bg
тел. 0886/871274 - К. Попова

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот