Община Русе

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 


„Общински пазари” ЕООД
бул. „Цар Освободител” 113-А
Управител: Kунчо  Кунчев тел. 082/825424, 082/825422; факс: 825427


„Диагностично консултативен център 1 - Русе” ЕООД
ул. „Независимост” 2
Управител: д-р Цветан Райчинов тел. 082/834167; факс 234239


„Център по дентална медицина 1 - Русе” ЕООД
ул. „Николаевска” 66
Управител: д-р Цветанка Доганова тел. 082/834629; факс 236050


„Медицински център 1 - Русе” ЕООД
ул. „Борисова” 36
Управител: д-р Стоян Стоянов тел. 082/834083

 


„Център за психично здраве - Русе” ЕООД
ул. „Тутракан” 20
Управител: д-р Теменужка Матева тел. 082/845379; факс 845379


„Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД
ул. „Независимост” 2
Управител: д-р Камен Кожухаров тел. 082/819910; факс 834463


„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков - Русе” ЕООД
ул. „Алея Лилия” 1
Управител: д-р Светослав Дачев тел. 082/813960; факс 834558


 

 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

„Сплендид” АД
ул.“ Александровска“ № 51
Представител: Петър Велинов тел: 082/825970


„Проект Русе” АД
бул. „Липник“ 3
Представител: Райчо Райнов тел: 082/820000


Общински транспорт Русе АД
бул. "Трети март" 74
Представител: Александър Георгиев тел: 082/820550


„Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД
ул.“Независимост" № 2  
Представител: Д-р Владин Петров тел: 082/887292


„Водоснабдяване и канализация – Русе” ООД
ул. „Добруджа“ 6    
Представител: Сава Савов тел: 082/820 201


„Агропродукт” АД
ул.“Доростол“ № 36
Представител: Валентин Димитров


„Нова Деница” АД
Представител: Гергана Дончева


„Русенска стокова борса” АД    
ул. Княжеска № 15
Представител: Елена Милушева тел: 082/824808


„Обединена българска банка” АД
ул. "Атанас Буров" № 5
Представител: Стилиян Вътев тел: 082/883 108

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот