Община Русе

15.12.2017
Днес, 15.12.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация, се проведе кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“.
15.12.2017
Коледна благотворителна кампания по Проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ...
15.12.2017
Вчера, Общински Младежки Дом за поредна година представи своя коледен концерт с участието на всички свои клубове и школи пред пълен салон в Доходно здание.
15.12.2017
Община Русе организира за втора поредна година Коледно-новогодишно тържество за децата, потребители на социални услуги
15.12.2017
На 18-и декември, понеделник, от 14:00 ч., в Пленарна зала на Община Русе, ще се проведе традиционния Коледен концерт за възрастните хора, организиран от ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот