Община Русе

22.03.2019
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти – общинска собственост на 02.05.2019 г
12.03.2019
Протокол "Социален работник" в областен екип по приемна грижа
18.02.2019
Публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ...
18.02.2019
Конкурс за длъжността „Директор детска ясла“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот