Община Русе

Обявление за набиране на персонал - образователен медиатор
17.10.2018
Print
Email
Започнаха кулинарни занимания в четири русенски училища
Стартира дейността на доброволчески клубове в две русенски училища

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот