Община Русе

Обявление за подбор за набиране на персонал - педагог по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"
22.12.2017
Print
Email

ОБЯВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

Празникът „Василица“ отбелязаха ученици в Борово и Русе
Приключи информационната кампания за борба с трафика на хора "Отвори очи... Подай ръка" на Сдружение БРТИМ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот