Община Русе

Проведе се кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“
15.12.2017
Print
Email

Днес, 15.12.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация, се проведе кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“. Събитието се осъществява в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, реализиран с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. 

Участие в кръглата маса взеха г-жа Мариела Личева – водещ координатор на проекта, г-н Боньо Бонев – трудов посредник в Бюрото по труда, г-н Цветелин Симеонов – дирекция „Социално подпомагане“, Марияна Минева -Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, Жанна Василева – регионален педагогически координатор от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново, представители на здравни образователни и социални институции, партньори на Община Русе и неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

По време на кръглата маса бяха споделени добри практики, а организациите отчетоха положителния напредък в дейността си. На дневен ред беше представена и училищна програма за превенция и намаляване на отпадането на учениците от училище, като беше акцентирано върху значителната роля на родителите като активни помощници в различните обществени структури и в дейностите, организирани в училище. Теми на дискусия бяха и възможностите за обучение на учителите за работа в мултикултурна и мултиетническа среда. Акцент на срещата бяха добрите резултати, в рамките на организираните консултации и ролята на образователните медиаторив тях;  отчетени бяха и проведените кампании, засягащи човешките права, сексуалното и репродуктивното здраве , както и дейностите, във връзка с подобряване  достъпа до медицински услуги на потребителите.       

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ                  

Приключи информационната кампания за борба с трафика на хора "Отвори очи... Подай ръка" на Сдружение БРТИМ
Предстои провеждането на кръгла маса на 15.12.2017 г.

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот