Община Русе

Обявление за подбор за набиране на персонал - образователен медиатор, по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"
18.10.2017
Print
Email

ОБЯВЛЕНИЕ

Европейския ден за борба с трафика на хора отбелязаха ученици от СУ “Васил Левски” в Русе
На 18.10.2017 г. стартира поредна кампания за превенция на трафика на хора в Русе

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот