Община Русе

Номер: 2018-053
Публикувано на: 7.08.2018 г. | 08:45:49 ч.
Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по 24 обособени позиции.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
Качено на: 20.08.2018 г. | 16:39:13 ч.
маршрутни разписания
Изтегли
odt / 57.67 KB
Качено на: 20.08.2018 г. | 16:40:01 ч.
проект на договор
Изтегли
docx / 17.67 KB
Качено на: 20.08.2018 г. | 16:40:26 ч.
методика за оценка
Изтегли
zip / 82.29 KB
Качено на: 20.08.2018 г. | 16:40:41 ч.
ЕЕДОП
Изтегли
Качено на: 21.08.2018 г. | 16:41:45 ч.
обявление
Изтегли
pdf / 171.08 KB
Качено на: 8.11.2018 г. | 16:50:27 ч.
протокол 1
Изтегли
doc / 303.00 KB
Качено на: 17.01.2019 г. | 16:25:11 ч.
протокол 2
Изтегли
doc / 214.00 KB
Качено на: 17.01.2019 г. | 16:27:01 ч.
протокол 3
Изтегли
docx / 100.42 KB
Качено на: 17.01.2019 г. | 16:29:29 ч.
доклад
Изтегли
pdf / 142.41 KB
Качено на: 17.01.2019 г. | 16:35:44 ч.
решение за класиране
Изтегли
pdf / 380.21 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:02:13 ч.
договор позиция 1
Изтегли
pdf / 401.65 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:02:38 ч.
договор позиция 2
Изтегли
pdf / 362.40 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:03:21 ч.
договор позиция 5
Изтегли
pdf / 361.60 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:03:43 ч.
договор позиция 7
Изтегли
pdf / 372.54 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:04:02 ч.
договор позиция 8
Изтегли
pdf / 367.27 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:04:18 ч.
договор позиция 9
Изтегли
pdf / 345.22 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:04:39 ч.
договор позиция 10
Изтегли
pdf / 422.83 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:04:57 ч.
договор позиция 12
Изтегли
pdf / 352.35 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:05:24 ч.
договор позиция 13
Изтегли
pdf / 354.62 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:05:37 ч.
договор позиция 14
Изтегли
pdf / 374.04 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:05:51 ч.
договор позиция 15
Изтегли
pdf / 376.80 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:06:07 ч.
договор позиция 16
Изтегли
pdf / 379.45 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:06:25 ч.
договор позиция 17
Изтегли
pdf / 352.14 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:06:39 ч.
договор позиция 18
Изтегли
pdf / 332.42 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:06:56 ч.
договор позиция 19
Изтегли
pdf / 351.91 KB
Качено на: 26.03.2019 г. | 10:07:14 ч.
договор позиция 21
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот