Община Русе

Номер: 2017-075
Публикувано на: 15.11.2017 г. | 15:56:58 ч.
„Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
xlsx / 142.82 KB
Качено на: 17.11.2017 г. | 11:12:11 ч.
Образец №3а
Изтегли
docx / 106.53 KB
Качено на: 17.11.2017 г. | 11:12:22 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот