Община Русе

Номер: 2017-056
Публикувано на: 29.09.2017 г. | 13:18:39 ч.
„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по шест обособени позиции“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот