Община Русе

Избор на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе
НЕАКТИВНА

Избор на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците – гр. Русе


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
„АРТЕФАКТ ЛД“ ЕООД
СКУЛПТОР ЛЮБОМИР ДОБРЕВ
АРХИТЕКТ ДИМО АЛЕКСАНДРОВ
 1954 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР НАСКО НАСТЕВ
АРХИТЕКТ ИВАН ИВАНЕВ
 12 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
РЪКОВОДИТЕЛ СКУЛПТОР ГЕОРГИ РАДУЛОВ
ПРОЕКТАНТ АРХ. К. ТОНЧЕВ
АРХ. Т. ТОНЧЕВ
 126 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
АРХИТЕКТ ЕМИЛ ПОПОВ
СКУЛПТОР ДОЦ. ПЕНЬО ДОБРЕВ
 32 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР ИВО ЧЕХЛАРОВ
АРХИТЕКТ ДИМИТЪР ЧЕХЛАРОВ
 8 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
ДОЦ. ВЛАДИМИР ИГНАТОВ
АРХИТЕКТ ПРОФ. ИВАН ДАНОВ
АРХИТЕКТ Т. КОСТОВА
 1348 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР АЛЬОША КАФЕДЖИЙСКИ
АРХИТЕКТ ВЕНЕЛИН КАФЕДЖИЙСКИ
 15 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР БОРИС БОРИСОВ
АРХИТЕКТ ПЛАМЕН ЦАНЕВ
 10264 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
РЪКОВОДИТЕЛ СКУЛПТОР НИНА ЛИШОВСКА
СКУЛПТОР ЛЪЧЕЗАР ДОЧЕВ
АРХИТЕКТ МАРТИН ДИМИТРОВ
АРХИТЕКТ ЧАВДАР ЧЕРНИКОВ
 11653 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР ДИШКО ДИШКОВ
АРХИТЕКТ ЖЕЧКА ИЛИЕВА
ПРОЕКТАНТ К. АРХ. ДЕНИС НАУМОВ
 9923 гласа
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
СКУЛПТОР ДАНИЕЛ КЪНЧЕВ
АРХИТЕКТ РОБЕРТ АЛТЪНОВ
 8878 гласа
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот